-->

ภาณุ เรียงวิโรจน์กิจ – Fashion Photo

ณุ  อายุ 28 ปี

 

1.เรียนจบอะไรมา

– จบปริญญาตรีด้าน International Business Management จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และศึกษาต่อปริญญาโทด้านการตลาด Northumbria University ที่อังกฤษ ปัจจุบันทำ Brand Manager Another FCK

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– “ผมคิดว่าช่วงต่างๆของชีวิตมักจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำเสมอ เลยสนใจเรื่องการถ่ายภาพ แต่เนื่องจาก ศึกษาด้านธุรกิจมาตลอด เลยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้การถ่ายภาพอย่างจริงจัง

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– วิชาที่เรียน Fashion Photography Certificate Program

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– นอกจากได้เรียนรู้การถ่ายภาพแล้ว ทำให้ได้เพิ่มความรู้และมีมุมมองใหม่ๆมากขึ้นจากการถ่ายภาพแฟชั่น ทุกวันนี้ได้นำความรู้ไปใช้ทั้งธุรกิจตัวเอง และที่ทำงาน ทำให้เราเข้าใจมุมมองความสวยงามของการบอกเล่าเรื่องราวให้มีสไตล์และสีสันได้ดียิ่งขึ้น

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– ตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้า Bad outfits

https://www.facebook.com/pages/Bad-Outfits/220362481494880?fref=ts

Share This

About The Author

bangkokfa