-->

ปุณยาพร ธาระพุทธิ (พอนด์) – Fashion Styling

1.เรียนจบอะไรมา

– Interior Architecture

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– เหตุผลที่ตัดสินใจเรียนคอร์สเมกอัพกับ Bangkok FA คือ สถาบันมีหลักสูตรอื่นๆ ครอบคลุมการทำงานแฟชั่นโปรดัคชั่น ทั้งคอร์สเรียนถ่ายภาพ สไตลิ่ง และแฟชั่นดีไซน์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งหมดได้ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบและบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

-Fashion Styling Certificate

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– สามารถปรับใช้กับการแต่งตัว ของตัวเองให้ดีขึ้น และช่วย Mix&Match ให้คนอื่นได้ มีความเข้าใจใน Fashion history เพิ่มขึ้น และบวกกับความรู้และอัพเดทแทรนด์แฟชั่นได้เร็วขึ้น

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– กำลังจะสอบเข้าเรียนด้านแฟชั่น

Share This

About The Author

bangkokfa