-->

กุลวดี สุริยกานนท์ มิกิ – Fashion Design

1.เรียนจบอะไรมา

– เรียนจบ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาโบราณคดี/ปัจจุบันอาชีพดีเทลยา

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– อยากมีความรู้เรื่องการออกแบบมากขึ้น อยากทำเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ที่ชอบ และสามารถใส่ทำงานได้

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– หลักสุตร ออกแบบ certificate วันจบ 30 กย 57

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– ได้นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเสริม และการแต่งตัวในชีวิตประจำวัน

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– ทำเสื้อผ้าแฟชั่น แนวชุดทำงาน เพจ Mikiko closet

https://www.facebook.com/mikikocloset

Share This

About The Author

bangkokfa