-->

FASHIONISTA HAIR STYLE CLIP CONTEST

BangkokFA ร่วมกับ LE’SASHA ตามหาแฟชันนิสต้าผมสวยด้วย LE’SASHA ร่วมสนุกโดยการ

1. ส่งคลิปการทำผมด้วยตัวเองสั้นๆความยาวไม่เกิน 10 นาทีด้วยอุปกรณ์ทำผมของ LE’SASHA
รุ่นใดก็ได้สามารถถ่ายคลิปจากมือถือได้
2. Upload คลิปของคุณลงใน Youtube และส่งลิ้งค์มาให้เราที่ info@bangkokfa.com

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2555 ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
ทาง www.facebook.com/bangkokfa
การตัดสินจะพิจารณาโดยทีมงาน LE’SASHA และทีมงาน BangkokFA

 

รางวัล
รางวัลที่ 1 Le’sasha Air Max + เครื่องหนีบผม Le’sasha Nano Silver Platinum
และ Voucher คอร์สทำผม รวมมูลค่า 10,180 บาท
รางวัลที่ 2 Le’sasha Wet2Dry Slim +แกนม้วนผม Le’sasha Chic Magic Curl
และ Voucher คอร์สทำผม รวมมูลค่า 7,180 บาท
รางวัลที่ 3 Le’sasha Pro Cruved และ Voucher คอร์สทำผม รวมมูลค่า 5,990 บาท

กติกาและเงี่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมนำแสนอ เผยแพร่ภาพวีดีโอและข้อมูลอื่นๆ
ของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดสู่สาธารณะชน
2. ผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดในการละเมิดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด
3. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ BangkokFA
สยามสแควร์ซอย 2 ภายใน 1 เดือนหลังจากประกาศผล หากเกินกว่านั้นทางทีมงานจะมอบรางวัลให้กับ
ผู้ที่มีคะแนนลำดับต่อไป

Share This

About The Author

bangkokfa