-->

CERTIFICATE PROGRAM 2014
โปรแกรมประกาศนียบัตรแบงคอค เอฟ เอ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้อย่างจริงจังและเป็นมืออาชีพ การศึกษาด้านการออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือใช้ประกอบอาชีพ ผู้เรียนควรมีทักษะในหัวข้อที่ตนศึกษามากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในวงการออกแบบ การเรียนการสอนใน CERTIFICATE PROGRAM จึงได้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจและต้องการประกอบธรุกิจด้านนี้ ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้จากในชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นอาชีพได้ โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

–  CERTIFICATE FASHION DESIGN (WOMEN’S WEAR) 78 hrs.
–  CERTIFICATE FASHION STYLING 78 hrs.
–  CERTIFICATE PATTERN DESIGN & MAKING 56 hrs.

CERTIFICATE PATTERN DESIGN&MAKING 56 hrs.
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างแบบเสื้อและการตัดเย็บ
เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธรุกิจเสื้อผ้าของคุณ ดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน เกิดจากปัจจัยด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผลิต และการควบคุมแบบและราคาได้ดั่งใจ จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทางสถาบันฯมุ่งเน้นให้ผู้สนใจประกอบธรุกิจด้านนี้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตและการสร้างแบบที่ได้มาตราฐาน ทั้งยังสามารถปรับแบบได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น

Core course
– Flat Pattern Drawing
–  Intro to Pattern Making&Sewing
–  Pattern Making Standard (Pattern Basic)
–  Pattern Making Tailor(Pattern Intermediate)
–  Draping 1

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 022523370-1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ไม้บรรทัดโค้ง
ไม้บรรทัดใส 24”
ไม้นกแก้วดินสอ 2B
ยางลบ
เข็มหมุด 1 กล่อง
สายวัดตัว
ที่กลิ้งผ้า
กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหลักการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามที่นักออกแบบวางแผนไว้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถขึ้นตัวอย่างงานได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด

การลงทะเบียนเรียน
ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทุกสาขา โดยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันเริ่มเรียน 5 วัน (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาของวิชาที่ท่านสนใจ)
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านการโอนเข้าบัญชี
แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 02 252 3370-1

 

Share This

About The Author

bangkokfa