-->

PORTFOLIO CENTER
หลักสูตรการพัฒนาแฟ้มผลงาน

ในโลกแห่งการออกแบบ เราถกเถียงกันเรื่องมา ถึงเกณฐ์การพิจารณา Protfolio เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถถูกจำกัด ทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ ดังนั้น หากคุณต้องการไปเรียนต่อด้านออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น Fashion Portfolio , Interior Portfolio , Architect Portfolio etc. สถาบัน บางคอค เอฟเอ (BangkokFA) พรั่งพร้อมไปด้วยบุคคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่องัดความคิดสร้างสรรค์ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณ เผยให้เห็นเอกลักษณ์และทักษะที่ผู้เรียนเชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็นสาขา ดังนี้

–  การสร้างแฟ้มผลงานด้านออกแบบแฟชั่น (Fashion Portfolio)
–  การสร้างแฟ้มผลงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Portfolio)
–  การสร้างแฟ้มผลงานด้านออกแบบสถาปัตย์ (Architect Portfolio)
–  การสร้างแฟ้มผลงานเพื่อใช้ยื่นเข้าเรียน INTERNATIONAL IN DESIGN + ARCHITECT (INDA/COMMDE)
–  การสร้างแฟ้มผลงานด้านอื่นๆ ผู้สนใจสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาของสถาบันฯ ได้ในเวลาทำการ

INTERIOR PORTFOLIO
หลักสูตรการสร้างแฟ้มผลงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน

หากย้อนไปเมื่อ 10 ปีืแล้ว เราจะเห็นการล้มลุกคลุกคลานของหลายธรุกิจ เว้นแต่ธรุกิจอสังหา ที่ยังคงยืนหยัดและทำท่าว่าจะเติบโตโดยไม่สนใจธรุกิจคู่แข่งอื่นใด และเมื่อผู้คนมิได้มองหาที่อยู่อาศัย เพียงเพื่อพักพิง สิ่งที่บ่งบอกรสนิยม คุณลักษณะจำเพาะ หรือ ไลฟ์สไตล์ (lifestyle) ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญให้ผู้บริโภค ตัดสินใจ จ่ายหรือ ไม่จ่าย หน้าที่และภาระทั้งหมดนี้ จึงตกไปอยู่กับนักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบท่านใดที่เข้าไปถึงในใจของกลุ่มเป้าหมายได้ และยังสามารถแสดงทัศนคติในเชิงออกแบบได้อย่างลงตัว ย่อมได้รับเลือกให้ทำโปรเจคมากมาย ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแฟ้มผลงานหรือ Portfolio นี่เอง จะเป็นเกณฐ์สำคัญที่สื่อสารระหว่าง นักออกแบบและผู้ว่าจ้าง ฉะนั้นการเรียนรู้การสร้าง Portfolio จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer)

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้เรียนถือเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน (Private Class/One on One) สิ่งที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงไลฟ์สไตล์ (lifestyle) จะถูกนำมาต่อยอดในการสร้างแฟ้มผลงาน ร้อยละ 80 และคำแนะนำ ประกอบกับเทคนิคในการนำเสนออย่างมืออาชีพ จากผู้สอน ร้อยละ 20

หลักสูตร 48 ชั่วโมง เรียน 16 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียน 12 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียน  8  คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

(การเลือกหลักสูตร ให้พิจารณาจากค่าตั้งต้นของผู้เรียน)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละคาบ

พื้นฐานของผู้เรียน
พื้นฐานของผู้เรียน จะถูกนำมาพิจารณาในการเลือกหลักสูตร ดังนั้นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน กรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานอยู่แล้ว ผู้เรียนจะต้องนำ Portfolio มายืนยันทักษะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดวาดเขียน ขนาด B4
-ดินสอ 2B
-ไม้บรรทัดใส
-ยางลบ
-อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในทำ Portfolio)

การลงทะเบียนเรียน
-ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทุกสาขา โดยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันเริ่มเรียน 5 วัน (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาของวิชาที่ท่านสนใจ)
-ชำระค่าลงทะเบียนผ่านการโอนเข้าบัญชี
-แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 02 252 3370-1

 

 

Share This

About The Author

bangkokfa