-->

CERTIFICATE PROGRAM 2014
โปรแกรมประกาศนียบัตรแบงคอค เอฟ เอ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้อย่างจริงจังและเป็นมืออาชีพ การศึกษาด้านการออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือใช้ประกอบอาชีพ ผู้เรียนควรมีทักษะในหัวข้อที่ตนศึกษามากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในวงการออกแบบ การเรียนการสอนใน CERTIFICATE PROGRAM จึงได้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจและต้องการประกอบธรุกิจด้านนี้ ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้จากในชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นอาชีพได้ โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

–  CERTIFICATE FASHION DESIGN (WOMEN’S WEAR) 78 hrs.
–  CERTIFICATE FASHION STYLING 78 hrs.
–  CERTIFICATE PATTERN DESIGN & MAKING 56 hrs.

CERTIFICATE FASHION STYLING 78 hrs.
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสไตลิ่งเพื่อออกแบบภาพลักษณ์ใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น มิได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบเสื้อผ้า มานานนับทศวรรษ ดังจะเห็นได้จาก แผนกสไตลิ่ง ที่มีอยู่ในทุกแบรนด์ใหญ่ระดับโลก หน้าที่นี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การสื่อสารระหว่างนักออกแบบและผู้บริโภคเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างราบรื่น หลักสูตรประกาศนียบัตร การสไตลิ่งเพื่อออกแบบภาพลักษณ์ใหม่ ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Stylist เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วในวงการแฟชั่น

Core Course
–  Intro to Fashion Styling
–  Media Styling
–  Personal Styling

ELECTIVE COUSRSES (3 subjects are require)
–  Fabrication
–  Fashion History
–  Great Designer

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 022523370-1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
–  สมุดจดขนาดพกพา
–  เครื่องประดับต่างๆ (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการสไตลิ่ง)
–  อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการสไตลิ่ง)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการแฟชั่น หรือประกอบอาชีพ Stylist ได้ ทั้งนี้ผู้เรียนควรมาเรียนทุกครั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทุกสาขา โดยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันเริ่มเรียน 5 วัน (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาของวิชาที่ท่านสนใจ)
– ชำระค่าลงทะเบียนผ่านการโอนเข้าบัญชี (ติดต่อทีมงาน)
– แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 02 252 3370-1

 

Share This

About The Author

bangkokfa